CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Empreses Codi de Conducta

Codi de Conducta

D´acord amb el Títol V de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,  el Ple de l´Ajuntament en sessió ordinària de data 16 de març de 2016 va aprovar el Codi de Bon Govern de l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat

Bongovern@esplugues.cat és el canal de comunicació que permet a qualsevol persona o grup d´interès comunicar dubtes, queixes, suggeriments, possibles conductes irregulars o qualsevol incompliment de les normes recollides en el Codi de Bon Govern a la Comissió de seguiment del Codi de Bon Govern