CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Empreses Retribucions dels càrrecs electes

Retribucions dels càrrecs electes

El Ple de l´Ajuntament d´Esplugues, en sessió plenària de 3 de juliol de 2019,  va acordar les retribucions següents, encara vigents.

Retribucions brutes annuals, per dedicació exclusiva
Alcaldessa 58.372 EUR
1a Tinença d´alcaldia 58.000
EUR
2a Tinença d´alcaldia 53.000 EUR
3a Tinença d´alcaldia 53.000 EUR
4a Tinença d´alcaldia 43.000 EUR

Retribucions brutes annuals, per dedicació parcial
Dedicació 80h 27.900 EUR (32.000 EUR si son membres de la JGL i/o assumeixen funcions delegades de regidories de barri)
Dedicació 60h 24.500 EUR
Dedicació 40h 13.000 EUR

Percepcions per assistències
Els regidors i regidores que no estiguin inclosos en règim de dedicació exclusiva o parcial cobren quanties per l´assistència efectiva a les sessions dels òrgans dels quals formen part.

Ple, 550
EUR
Junta Govern Local, 450
EUR
Comissions informatives,  330
EUR
Junta de Portaveus, 330 EUR

 

Assignacions als Grups Municipals
Els grups polítics reben mensualment unes quantitats per a les seves despeses de funcionament, en concret una quantitat fixa de 990
EUR cada grup i 440 EUR per cada membre que tingui el grup en qüestió. 

Retribucions efectives dels càrrecs electes
Càrrec electe Jul 2019 Ago 2019 Set 2019 Oct 2019 Nov 2019 Des 2019
Pilar Díaz Romero, PSC 1.450,00 3.230,00 0,00 2.680,00 0,00 0,00
Eduard Sanz García, PSC 5.033,33 4.833,33 4.833,33 4.833,33 4.833,33 4.833,33
Sara Forgas Úbeda, PSC 4.687,79 4.416,67 4.416,67 4.416,67 4.416,67 4.416,67
Oliver Peña Estevez, PSC-CP 3.894,44 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33
Montse Zamora Angulo, PSC-CP 5.172,03 4.416,67 4.416,67 4.416,67 4.416,67 4.416,67
Manel Pozo López, PSC-CP 1.450,00 3.560,00 0,00 3.010,00 3.010,00 2.560,00
Maribel Aguilera Mulero, PSC-CP 3.088,89 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67
Javier Giménez González, PSC-CP 3.088,89 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67
Montse Pérez Escobar, PSC-CP 2.565,00 2.325,00 2.325,00 1.870,00 2.325,00 2.325,00
Joan Marín Maestre, PSC-CP 2.565,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00
Claudia Acebrón Morales, PSC-CP 2.565,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00
Oriol Torras i Planas, GMR 3.130,56 2.041,67 2.041,67 2.041,67 2.041,67 2.041,67
Herminia Villena i Collado, GMR 550,00 1.760,00 0,00 880,00 1.210,00 1.210,00
Joan Carles Sillero i Vera, GMR 550,00 1.430,00 0,00 1.540,00 1.210,00 1.210,00
Marta Alarcón i Puerto, GMR 1.661,11 1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.087,24
Julio Roldán Moreno, Cs 3.130,56 2.041,67 2.041,67 2.041,67 2.041,67 2.041,67
Gemma García Cejas, Cs 1.661,11 1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33
Diego Rodríguez Triano, Cs 550,00 1.760,00 0,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00
Jordi Pérez Pineda, ECP 550,00 2.750,00 0,00 1.870,00 2.200,00 1.540,00
Dolores Castro Leiva, ECPDolores Castro Leiva, ECP 550,00 1.430,00 0,00 880,00 880,00 1.210,00
Marcos Sanchez Siles, PPMarcos Sánchez Siles, PP 3.130,56 2.041,67 2.041,67 2.041,67 2.041,67 2.041,67