CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Organització municipal Comptabilitat dels grups municipals

Comptabilitat dels grups municipals

El Ple de l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat va aprovar el Codi de Bon Govern el 16 de març de 2016. 

En el seu capítol vuitè, lletra f) s´estableix que, conjuntament amb la comptabilitat,  els grups municipals aportaran un full resum de la mateixa, detallada a nivell de capítols, conceptes i partides, d´ingressos i despeses.

En el seu capítol vuitè, lletra d) s´estableix que la comptabilitat i tota la documentació justificativa dels ingressos i despeses realitzades durant cada exercici, serà posada a disposició del Ple de la Corporació durant el mes de febrer de l´any següent a l´exercici pressupostari de que es tracti.

El Codi de Bon Govern va entrar en vigor el dia 17 de març de 2016 i la seva vigència s´esten des de la data indicada. Per tant, els fulls resum referits a la comptabilitat dels grups municipals de l´exercici es fan públics a partir del mes de març de l´exercici següent.

Partit dels Socialistes - Progrès Municipal

Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

Esquerra Republicana de Catalunya - Gent d´Esplugues - Avancem - Acord Municipal

Partido Popular Esplugues de Llobregat

Iniciativa per Catalunya Verds - Moviment d´Esquerres - Alternativa Socialista - Entesa

Partit Demòcrata Europeu Català

Candidatura d´Unitat Popular - Poble actiu

Canviem Esplugues