CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Empreses Comerç i Empresa

Comerç i Empresa

 Llegenda  El candau tancat indica que per realitzar el tràmit es necessari un certificat de firma  
  Informació Fitxa i descarregar Instància Tramitació On-Line
 
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) Informació icos_ins
Comunicació prèvia d'obertura Informació icos_ins
Declaració responsable d'obertura Informació icos_ins
Consulta prèvia de classificació de l'activitat Informació icos_ins
Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats Informació icos_ins
Sol·licitud d'informe prèvi en matèria d'incendis Informació icos_ins
Sol·licitud de certificat de l'acte de comprovació en matèria d'incendis Informació icos_ins
Llicència ambiental (Annex II) Informació icos_ins
Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Informació icos_ins
Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Informació icos_ins
Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial Informació icos_ins
Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables Informació icos_ins
Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Informació icos_ins
Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Informació icos_ins
Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats Informació icos_ins
Declaració responsable en matèria de salut alimentària Informació icos_ins
Certificat de compatibilitat urbanistica Informació icos_ins
Denúncia sobre activitats (comercials, de restauració, ...) Informació icos_ins
Llicència per a la instal·lació de rètols a establiments Informació icos_ins
Instal·lació d'uns estand a Firesplugues Informació icos_ins
Sol·licitud d'autorització de venda de productes de temporada a les vies públiques (fires) Informació icos_ins
Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament per a determinades activitats (piercings, tatuatges, alimentàries) Informació icos_ins
Llicència municipal per instal·lar centres de culte Informació icos_ins
Ampliació temporal de l'activitat Informació icos_ins
Adequació o actualització d'activitats Informació icos_ins
Sol·licitud de subvenció per afavorir l'ocupació i la instal·lació d'activitats econòmiques a Esplugues de Llobregat Informació icos_ins
Sol·licitud d'admisió per fer ús de l'espai de coworking Informació icos_ins
Petició d'hora de visita a l'oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC) Informació icos_ins