CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Tràmits Comerç i Empresa

Comerç i Empresa

 Llegenda  El candau tancat indica que per realitzar el tràmit es necessari un certificat de firma  
  Informació Fitxa i descarregar Instància Tramitació On-Line
 
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) Informació   icos_ins
Comunicació prèvia d´obertura Informació   icos_ins
Declaració responsable d´obertura Informació   icos_ins
Consulta prèvia de classificació de l´activitat Informació   icos_ins
Sol·licitud d´informe urbanístic associat a la tramitació d´activitats Informació   icos_ins
Sol·licitud informe prèvi en matèria d´incendis Informació   icos_ins
Sol·licitud de certificat de l´acte de comprovació en matèria d´incendis Informació   icos_ins
Llicència ambiental (Annex II) Informació   icos_ins
Llicència municipal d´establiments fixos oberts al públic, d´espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Informació   icos_ins
Comunicació prèvia municipal d´establiments fixos oberts al públic, d´espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Informació   icos_ins
Llicència municipal d´establiments oberts al públic de règim especial Informació   icos_ins
Comunicació prèvia municipal d´establiments no permanents desmuntables Informació   icos_ins
Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Informació   icos_ins
Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Informació   icos_ins
Comunicació prèvia de modificació no substancial d´una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient Informació   icos_ins
Comunicació prèvia de modificació no substancial d´un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa Informació   icos_ins
Comunicació prèvia de canvi de titularitat d´activitats Informació   icos_ins
Declaració responsable en matèria de salut alimentària Informació   icos_ins
Certificat de compatibilitat urbanística Informació   icos_ins
Denúncia sobre activitats (comercials, de restauració, ...) Informació   icos_ins
Llicència per a la instal·lació de rètols a establiments Informació   icos_ins
Inscripció d´un estand a Firesplugues Informació icos_ins
Sol·licitud d´autorització de venda de productes de temporada a les vies públiques (fires) Informació   icos_ins
Sol·licitud d´autorització sanitària de funcionament per a determinades activitats (piercings, tatuatges, alimentàries) Informació   icos_ins
Llicència municipal per instal·lar centres de culte Informació   icos_ins
Trasllat d´activitat a un nou emplaçament en el municipi Informació   icos_ins
Ampliació temporal de l´activitat Informació   icos_ins
Adequació o actualizació d´activitats Informació   icos_ins
Sol·licitud de subvenció per afavorir l´ocupació i la instal·lació d´activitats econòmiques a Esplugues de Llobregat Informació   icos_ins
Sol·licitud d´admisió per fer ús de l´espai de coworking Informació   icos_ins
Petició d´hora de visita a l´oficina municipal d´informació al consumidor (OMIC) Informació icos_ins