CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Tràmits Comerç, Empresa i Ocupació

Comerç, Empresa i Ocupació

 Llegenda  El candau tancat indica que per realitzar el tràmit es necessari un certificat de firma  
  Informació Fitxa i descarregar Instància Tramitació On-Line
 
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) Informació icos_ins
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient Informació icos_ins
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa Informació icos_ins
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat Informació icos_ins
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic Informació icos_ins
Consulta prèvia de classificació de l'activitat Informació icos_ins
Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats Informació icos_ins
Sol·licitud d'informe prèvi en matèria d'incendis Informació icos_ins
Sol·licitud de certificat de l'acte de comprovació en matèria d'incendis Informació icos_ins
Llicència ambiental (Annex II) Informació icos_ins
Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Informació icos_ins
Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Informació icos_ins
Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial Informació icos_ins
Comunicació prèvia d'establiments no permanents desmuntables Informació icos_ins
Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Informació icos_ins
Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Informació icos_ins
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Informació icos_ins
Declaració responsable en matèria de salut alimentària Informació icos_ins
Certificat de compatibilitat urbanistica Informació icos_ins
Denúncia sobre activitats (comercials, de restauració, ...) Informació icos_ins
Comunicació prèvia d'obres mínimes per a la instal·lació de rètols a establiments comercials Informació icos_ins
Sol·licitud d'autorització de venda de productes de temporada a les vies públiques (fires) Informació icos_ins
Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament per a determinades activitats (piercings, tatuatges, alimentàries) Informació icos_ins
Llicència municipal per instal·lar centres de culte Informació icos_ins
Ampliació temporal de l'activitat Informació icos_ins
Adequació o actualització d'activitats Informació icos_ins
Sol·licitud d'admisió per fer ús de l'espai de coworking Informació icos_ins
Petició d'hora de visita a l'oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC) Informació icos_ins
Sol·licitud d'adhesió al servei de Gestió de Residus dels comerços d'Esplugues de Llobregat Informació icos_ins
Sol·licitud d'ajuts econòmics per a l'autoocupació i afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques a Esplugues de Llobregat Informació icos_ins
Sol·licitud d'ajuts econòmics per a fomentar el teixit comercial i de serveis del municipi d'Esplugues de Llobregat Informació icos_ins
Subvenció pel foment de la creació d'ocupació (contractació de persones en situació d'atur) Informació icos_ins
Accés al Servei Local d'Ocupació - Xarxa XALOC Informació icos_ins