CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Empreses Habitatge

Habitatge

 Llegenda  El candau tancat indica que per realitzar el tràmit es necessari un certificat de firma  
  Informació Fitxa i descarregar Instància Tramitació On-Line
 
Inscripció al registre de sol·licitants d´habitatge de protecció oficial Informació icos_ins
Modificació de dades al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial Informació icos_ins
Baixa en el registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial Informació icos_ins
Ajut metropolità a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges Informació icos_ins
Sol·licitud-Declaració de dades. Trams del cànon de l'aigua Informació icos_ins
Petició d'hora de visita al servei d'acompanyament de les famílies per a la intermediació amb les entitats bancàries Informació icos_ins
Prestacions per al pagament del lloguer Informació icos_ins
Renovació de la prestació per al pagament del lloguer Informació icos_ins
Subvencions per al pagament del lloguer Informació icos_ins
Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge Informació icos_ins
Sol·licitud del servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) Informació icos_ins