CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Tràmits Habitatge

Habitatge

 Llegenda  El candau tancat indica que per realitzar el tràmit es necessari un certificat de firma  
  Informació Fitxa Descarregar Instància Tramitació On-Line

Inscripció al registre de sol·licitants d´habitatge de protecció oficial Informació icos_ins icos_ins
Modificació de dades al registre de sol·licitants d´habitatge de protecció oficial Informació icos_ins icos_ins
Baixa en el registre de sol·licitants d´habitatge de protecció oficial Informació icos_ins icos_ins
Ajut metropolità a la rehabilitació d´edificis d´ús residencial i habitatges Informació icos_ins icos_ins
Llicència per a la reparació/rehabilitació de façanes Informació icos_ins icos_ins
Sol·licitud-Declaració de dades. Trams del cànon de l´aigua Informació icos_ins icos_ins
Petició d´hora de visita al servei d´acompanyament de les famílies per a la intermediació amb les entitats bancàries Informació icos_ins icos_ins
Prestacions per al pagament del lloguer.  Informació icos_ins icos_ins
Renovació de la prestació per al pagament del lloguer Informació icos_ins icos_ins
Subvencions per al pagament del lloguer Informació icos_ins icos_ins
Prestacions econòmiques d´urgència especial per a l´habitatge Informació icos_ins icos_ins
Inscripció d´un habitatge a la Borsa municipal de Mediació d´Habitatges de Lloguer Informació icos_ins icos_ins
Sol·licitud del Servei d´Intermediació en Deutes de l´Habitatge (SIDH) Informació icos_ins icos_ins