CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Tràmits Tributs, Sancions i Serveis Econòmics

Tributs, Sancions i Serveis Econòmics

 Llegenda
  El candau tancat indica que per realitzar el tràmit es necessari un certificat de firma
 
  Informació Fitxa i descarregar Instància Tramitació On-Line
 
Verificació de documents ORGT Informació icos_ins
Sol·licitud d´ajornament d´un pagament Informació icos_ob
Sol·licitud de fraccionament d´un pagament Informació icos_ob
Presentar recurs o instància a l´ORGT Informació icos_ins
Duplicat d´un document de pagament de tributs Informació icos_ins
Duplicat d´un document de pagament de multes Informació icos_ins
Descàrrega d´impresos tributaris Informació icos_ins
Pagament d´impostos i multes Informació icos_ins
Gestió de tributs i multes Informació icos_ins
Consulta de fotografia de multes de trànsit Informació icos_ins
Consulta de l´estat d´una operació amb l´ORGT Informació icos_ins
Domiciliació d´un tribut Informació icos_ins
Descàrrega de documents de l´ORGT per bústia telemàtica Informació icos_ins
Correcció de dades tributàries Informació icos_ins
Certificat de pagament de tributs Informació icos_ins
Certificat de pagament de multes Informació icos_ins
Avanç de liquidació de l´IIVTNU (Plusvàlua) Informació icos_ins
Autoliquidació de l´IIVTNU (Plusvàlua) Informació icos_ins
Autoliquidació de l´IVTM (Vehicles) Informació icos_ins
Alertes de tributs per sms i correu electrònic Informació icos_ins
Sol·licitud de benefici fiscal per a famílies nombroses Informació icos_ins
Sol·licitud d´exempció del tribut metropolità Informació icos_ins
Sol·licitud de targeta de bonificació de la taxa metropolitana de tractament de residus Informació icos_ins
Certificat de béns Informació icos_ins
Certificat de saldo de proveïdor Informació icos_ins
Certificat de dèbit a la Hisenda Municipal Informació icos_ins
Devolució de garanties, fiances i avals Informació icos_ins
Certificat cadastral Informació icos_ins
Presentació d´una factura Informació icos_ins
Presentació d´un dipòsit de garantia a l´ajuntament Informació icos_ins