CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Tràmits Urbanisme

Urbanisme

 Llegenda  El candau tancat indica que per realitzar el tràmit es necessari un certificat de firma  
  Informació Fitxa Descarregar Instància Tramitació On-Line

Qualificació urbanística o informe urbanístic Informació icos_ins icos_ins
Comunicació prèvia d´obres mínimes (sense documentació tècnica) Informació icos_ins icos_ins
Comunicació prèvia d´obres (amb documentació prèvia) Informació icos_ins icos_ins
Llicència d´obres majors Informació icos_ins icos_ins
Llicència de modificació d´ús d´un edifici Informació icos_ins icos_ins
Llicència de moviment de terres Informació icos_ins icos_ins
Llicència de parcel·lació Informació icos_ins icos_ins
Comunicació prèvia de primera ocupació i devolució d´avals Informació icos_ins icos_ins
Llicència de tancament de solar Informació icos_ins icos_ins
Llicència d´enderroc Informació icos_ins icos_ins
Llicència d´obres menors Informació icos_ins icos_ins
Llicència d´obres menors de clavegueram Informació icos_ins icos_ins
Llicència d´instal·lació de circs i atraccions Informació icos_ins icos_ins
Llicència d´instal·lació de grues Informació icos_ins icos_ins
Llicència d´instal·lació de tanques publicitàries a la via pública o terrenys privats Informació icos_ins icos_ins
Aprovació de plans urbanístics d´iniciativa privada Informació icos_ins icos_ins
Reproducció de documents: Plànols Informació icos_ins icos_ins
Denúncia urbanística Informació icos_ins icos_ins
Certificat de legalitat d´un edifici Informació icos_ins icos_ins
Llicència d´instal·lació d´infraestructures de telecomunicació Informació icos_ins icos_ins
Visita de comprovació / Acta de posada en servei Informació icos_ins icos_ins