CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Tràmits Via Pública

Via Pública

 Llegenda  El candau tancat indica que per realitzar el tràmit es necessari un certificat de firma  
  Informació Fitxa i descarregar Instància Tramitació On-Line
 
Ocupació de la via pública amb sacs o contenidors Informació icos_ins
Autorització d´ocupació de la via pública amb elements diversos: carpes informatives, expositors, cartells senyalitzadors, pissarres, ... Informació icos_ins
Llicència d´ocupació de la via pública amb casetes de venda de material pirotècnic Informació icos_ins
Autorització d´ocupació de terrenys d´ús públic amb taules, cadires, umbrel·les i altres elements complementaris amb finalitat lucrativa Informació icos_ins
Autorització de reserva d´espai públic (per obres, càrrega i descàrrega i estacionament reservat) Informació icos_ins
Llicència d´obres en la via pública: companyies de serveis de telefonia Informació icos_ins
Llicència d´obres en la via pública: companyies de serveis d´energia Informació icos_ins
Llicència d´obres en la via pública: companyies de serveis d´aigua Informació icos_ins
Llicència de gual Informació icos_ins
Autorització d´instal·lació d´elements de protecció de guals Informació icos_ins
Petició del servei de recollida d´estris domèstics Informació icos_ins
Autorització d´ocupació de la via pública per treballs (per obres, rodatges i altres) Informació icos_ins
Autorització d´ocupació de la via pública per mudances Informació icos_ins
Sol·licitud d´autorització d´activitat a via pública: venda de roses per Sant Jordi Informació icos_ins