CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Tràmits Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils

Des del 2 d´octubre de 2016, i amb motiu de l´entrada en vigor de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es consideren dies inhàbils, a efectes de còmput de terminis i tramitació d´expedients, els dissabtes, els diumenges, i els festius declarats com a tals per l´Estat, la Generalitat de Catalunya i de festes locals d´Esplugues de Llobregat.

No obstant això cal recordar que, de conformitat amb allò establert a la disposició transitòria tercera a) de l´esmentat Text legal, als procediments ja iniciats abans de l´entrada en vigor de la Llei (2 d´octubre de 2016), aquesta no els és aplicable i es regeixen per la normativa anterior

Els dies festius per a l´any 2022 s´indiquen en el calendari següent junt amb les 2 festes locals (declarades per l'Ajuntament Ple de 21 de juliol de 2021 i per la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2021):
. 21 de setembre
. 31 d'octubre

Vegeu el calendari del 2021

Vegeu el calendari del 2022