CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Entitats Directives, instruccions, circulars i respostes sobre consultes a normes

Directives, instruccions, circulars i respostes sobre consultes a normes

En aquest apartat es publicaran les directives, instruccions, circulars i respostes de l´Ajuntament d´Esplugues a consultes sobre normes:

ANY 2021:

- Declaració de 27 de juliol, d'Esplugues de Llobregat com a àrea de mercat d'habitatge tens 

- Protocols d'actuació en emergències

- Protocol de 19 de  maig, de teletreball de l'ajuntament d'Esplugues de Llobregat

- Instrucció de 25 de març, d'elaboració del Pla anual de Contractació 

ANY  2020: 

- Veure les mesures Covid 19

ANY 2019:

- Circular de la Intervenció , de 8 de novembre, per al desenvolupament de la regla 8 de la Instrucció de fiscalització i intervenció de despeses i ingressos de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, en relació als expedients de subvencions

ANY 2018:

- Instrucció de 9 de febrer, d´utilització de béns immobles de titularitat municipal

ANY 2017:

- Decret número 73, de 20 de gener, de publicació del calendari de dies inhàbils de l´1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017

- Decret número 2297, de 2 de novembre, de limitació horària d'obertura d'establiments comercials

- Decret número 2771, de 20 de desembre , d´aprovació de les mesures de estricció de trànsit dels vehicle més contaminants durant el episodis de contaminació atmosférica. 

- Instrucció de 20 de desembre, de fiscalització i intervenció de despeses i ingresos de l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat

- Decret 2801, de 27 de desembre,  de publicació del calendari de dies inhàbils de l´1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018

ANY 2016:

-Circular 1/2016, de 2 d´octubre, sobre peus de recursos administratius

-Decret número 2285, de 13 d´octubre,  de publicació del calendari de dies inhàbils del 2 d´octubre al 31 de desembre de 2016

-Decret número 2360, de 25 d´octubre, de participació ciutadana en l´elaboració normativa