CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Entitats Cartes de Serveis

Cartes de Serveis

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat disposa de quatre cartes de serveis municipals: cementiri municipal, parc públic, enllumenat públic i museus. Les cartes redactades incorporen els elements exigits per la llei i consten incorporades a les propostes d’acord corresponents.

L’Ajuntament d’Esplugues va implantar i mantenir de forma sostinguda, des de fa més de vint anys i fins a l’actualitat, un sistema de Compromisos de servei, que ha estat àmpliament i reiteradament valorat de forma positiva. Aquest sistema és actualment accessible des del web municipal, des del Portal de Transparència i des dels indicadors Infoparticipa.

Posteriorment, la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, va establir un model diferent al de compromisos de servei aplicat per l’Ajuntament d’Esplugues, basat en el model de Cartes de servei a les quals atorga, a més, naturalesa reglamentària i determina que el seu contingut és vinculant per a l’Administració i les persones usuàries, i pot ésser invocat en via de recurs o reclamació.

Per aquest motiu, els serveis municipals han iniciat el procés de formulació i redacció de les cartes de servei dels diferents serveis municipals i, en especial, d’aquells que resulten de prestació obligatòria de conformitat amb el marc legal vigent.

CARTES DE SERVEI: 

Carta Tècnic/a responsable del servei Ubicació del servei Regidor/a responsable  Altra documentació
Cementiri municipal JM González Espai Baronda. C/ de la Riba 36 Eduard Sanz  
Parc Públic JM González Espai Baronda. C/ de la Riba 36 Eduard Sanz  
Enllumenat públic JM Gonzalez Espai Baronda. C/ de la Riba 36 Eduard Sanz  
Museus Roser Vilardell Can Tinturé. C/ de l'Església 36 Maribel Aguilera

Reglament

Fundació

Informe