CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Tablón Virtual

Buscar en Tablón Virtual

Seccions

Expedients

Pot filtrar els expedients seleccionant el seu estat:

 
Any Codi Tipus Nom Data de Creació Data de Publicació Estat
2017 1 Projectes d´urbanització executius o totals Projecte d´urbanització del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d´alta tensió de FECSA 25/08/2017 19/03/2018
2019 11446 Ocupacions de la via pública per a la venda de material pirotècnic AUTORITZACIONS ESTABLIMENTS VENDA MATERIAL PIROTÈCNIC EXERCICI 2020 29/10/2019 10/12/2019
2019 12004 Ordenances municipals Carta de Servei del Cementiri Municipal 14/11/2019 28/11/2019
2019 12005 Ordenances municipals Carta de Servei de Parc Públic 14/11/2019 28/11/2019
2019 12006 Ordenances municipals Carta de Servei d´Enllumenat públic 14/11/2019 28/11/2019
2019 12393 Publicació d´anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d´anuncis de la corporació local JUNTA DE CASTILLA Y LEON - PUBLICACIO D´ANUNCIS I EDICTES 27/11/2019 27/11/2019 Expedient Iniciat
2010 13 Cartes de serveis Expedient de prova notificacions electròniques 10/04/2019 23/04/2019
2018 1668 Expedients sancionadors greus de procediment general M.D. Expte. 1356-2018-325 31/07/2019 04/12/2019
2018 1684 Expedients sancionadors greus de procediment general R.A.G.H. Expte. 1356-2018-341 01/08/2019 04/12/2019
2018 187 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció plaça tècnic/a vinculat al lloc tècnic/a d´Alcaldia 20/07/2018 09/11/2018
2018 2 Reglaments municipals Instrucció d´ús de béns municipals de titularitat municipal 20/02/2018 14/03/2018 Generar Notificació Interna
2018 208 Selecció de personal per concurs-oposició Bases i convocatòria per a la provisió d´11 places d?agent de la policia local de la plantilla de funcionaris, mitjançant concurs oposició lliure. 08/10/2018 02/11/2018
2018 269 Selecció de personal per concurs-oposició 4 places de treballador/a social de la plantilla de personal laboral 16/11/2018 15/01/2019
2018 270 Selecció de personal per concurs-oposició 3 places de tècnic/a d?ocupació 16/11/2018 15/01/2019
2018 271 Selecció de personal per concurs-oposició 1 plaça d?Educador/a social 16/11/2018 15/01/2019
2018 293 Selecció de personal per concurs-oposició Tècnic/a Comunicació Digital 20/11/2018 15/02/2019
2019 3089 Selecció de personal per concurs-oposició Programador/a Informàtic/a 2019 18/03/2019 04/04/2019
2019 3099 Selecció de personal per concurs-oposició Coordinador/a de Projectes Estratègics i Internacionals 18/03/2019 05/04/2019
2019 5161 Foment de l´empreneduria CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER A AFAVORIR LA INSTAL·LACIÓ D´ACTIVITATS EC. I L´OCUPACIÓ DE QUALITAT A ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER A L´ANY 2019 14/05/2019 06/06/2019 Pendent de fiscalitzar
2019 6534 Selecció de personal per concurs-oposició 1 plaça Enginyer/a Tècnic/a Agrícola 17/06/2019 17/09/2019
2019 7003 Expedients sancionadors greus de procediment general M.A.M.H. Expte. 1356-2019-90 01/07/2019 12/12/2019
2019 7719 Estatuts i bases reguladores BASES REGULADORES D´AJUTS ECONÒMICS EN CONCEPTE DE BEQUES 22/07/2019 31/07/2019 Pendent de fiscalitzar
2019 7827 Ajuts i beques d´atenció a la inclusió i cohesió social CONVOCATÒRIA D´AJUTS ECONÒMICS EN CONCEPTE DE BEQUES, CURS 2019-2020 23/07/2019 31/07/2019 Enviat a fiscalització
2019 8120 Expedients sancionadors lleus de procediment general E.R.R. Expte. 1357-2019-52 05/08/2019 12/12/2019
2019 8493 Plans de Joventut APROVACIÓ DEL III PROJECTE INFLUJOVE 2019-20 05/09/2019 05/11/2019 Fiscalización favorable
2018 9 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA PLE D´OCTUBRE DE 2018 11/10/2018 20/11/2018 Expedient Iniciat
2019 9985 Expedients sancionadors molt greus de procediment general R.L.M.P. Expte. 1358-2019-41 03/10/2019 04/12/2019

Documents

No s'han trobat documents