CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Tablón Virtual

Buscar en Tablón Virtual

Seccions

Expedients

Pot filtrar els expedients seleccionant el seu estat:

 
Any Codi Tipus Nom Data de Creació Data de Publicació Estat
2019 10691 Expedients sobre l´exercici del dret a fer vaga Serveis mínims vaga 18.10.2019 14/10/2019 17/10/2019
2019 7467 Expedients sancionadors lleus de procediment general Y.N.L.V. Expte. 1357-2019-48 15/07/2019 16/10/2019
2019 8264 Informes del servei d´assistència social ENDESA ENERGIA - valoració situacions vulnerabilitat ((25/07/19) 27/08/2019 15/10/2019
2019 7437 Expedients sancionadors lleus de procediment general G.G.R.S. Expte. 1357-2019-33 15/07/2019 10/10/2019
2019 9972 Expedients sancionadors lleus de procediment general S.A.S. Expte. 1357-2019-108 03/10/2019 10/10/2019
2019 7016 Expedients sancionadors lleus de procediment general D.C.C. Expte. 1357-2019-25 02/07/2019 09/10/2019
2010 13 Cartes de serveis Expedient de prova notificacions electròniques 10/04/2019 23/04/2019
2019 3099 Selecció de personal per concurs-oposició Coordinador/a de Projectes Estratègics i Internacionals 18/03/2019 05/04/2019
2019 3089 Selecció de personal per concurs-oposició Programador/a Informàtic/a 2019 18/03/2019 04/04/2019
2018 293 Selecció de personal per concurs-oposició Tècnic/a Comunicació Digital 20/11/2018 15/02/2019
2018 271 Selecció de personal per concurs-oposició 1 plaça d?Educador/a social 16/11/2018 15/01/2019
2018 270 Selecció de personal per concurs-oposició 3 places de tècnic/a d?ocupació 16/11/2018 15/01/2019
2018 269 Selecció de personal per concurs-oposició 4 places de treballador/a social de la plantilla de personal laboral 16/11/2018 15/01/2019
2018 187 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció plaça tècnic/a vinculat al lloc tècnic/a d´Alcaldia 20/07/2018 09/11/2018
2018 208 Selecció de personal per concurs-oposició Bases i convocatòria per a la provisió d´11 places d?agent de la policia local de la plantilla de funcionaris, mitjançant concurs oposició lliure. 08/10/2018 02/11/2018
2017 1 Projectes d´urbanització executius o totals Projecte d´urbanització del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d´alta tensió de FECSA 25/08/2017 19/03/2018
2019 7827 Ajuts i beques d´atenció a la inclusió i cohesió social CONVOCATÒRIA D´AJUTS ECONÒMICS EN CONCEPTE DE BEQUES, CURS 2019-2020 23/07/2019 31/07/2019 Enviat a fiscalització
2019 7390 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA PLE DE JULIOL DE 2019 12/07/2019 18/09/2019 Expedient Iniciat
2018 9 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA PLE D´OCTUBRE DE 2018 11/10/2018 20/11/2018 Expedient Iniciat
2018 2 Reglaments municipals Instrucció d´ús de béns municipals de titularitat municipal 20/02/2018 14/03/2018 Generar Notificació Interna
2019 6534 Selecció de personal per concurs-oposició 1 plaça Enginyer/a Tècnic/a Agrícola 17/06/2019 17/09/2019 Pendent de fiscalitzar
2019 7719 Estatuts i bases reguladores BASES REGULADORES D´AJUTS ECONÒMICS EN CONCEPTE DE BEQUES 22/07/2019 31/07/2019 Pendent de fiscalitzar
2019 5161 Foment de l´empreneduria CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER A AFAVORIR LA INSTAL·LACIÓ D´ACTIVITATS EC. I L´OCUPACIÓ DE QUALITAT A ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER A L´ANY 2019 14/05/2019 06/06/2019 Pendent de fiscalitzar

Documents

No s'han trobat documents