CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Tablón Virtual

Buscar en Tablón Virtual

Seccions

Expedients

Pot filtrar els expedients seleccionant el seu estat:

 
Any Codi Tipus Nom Data de Creació Data de Publicació Estat
2019 10623 Expedients sancionadors greus de procediment general E.C.R. Expte. 1356-2019-143 10/10/2019 26/02/2020
2019 12870 Estatuts i bases reguladores Aprovació de les bases reguladores i convocatòria de llicències per a la utilització privativa de domini públic a l?Espai municipal La Baronda (pàrquing) 10/12/2019 26/02/2020 Verificació positiva
2019 2359 Llicències per usos i les obres provisionals FORN TINYOL, SL 01/03/2019 25/02/2020
2019 10503 Expedients sancionadors lleus de procediment general W.V.P.M. Expte. 1357-2019-127 - COMMUTACIÓ 09/10/2019 20/02/2020
2019 10739 Expedients sancionadors molt greus de procediment general O.G.S. Expte. 1358-2019-50 15/10/2019 20/02/2020
2020 927 Transmissions de drets de sepultura AUTORITZACIO TRANSMISSIO TITULARITAT NINXOL NUM 386 24/01/2020 17/02/2020 Verificació positiva
2019 9742 Expedients sancionadors lleus de procediment general M.M.P. Expte. 1357-2019-107 27/09/2019 14/02/2020
2019 10756 Expedients sancionadors lleus de procediment general R.K. Expte. 1357-2019-137 15/10/2019 14/02/2020
2019 10618 Expedients sancionadors greus de procediment general J.F.C.L. Expte. 1356-2019-139 10/10/2019 13/02/2020
2019 6534 Selecció de personal per concurs-oposició 1 plaça Enginyer/a Tècnic/a Agrícola 17/06/2019 17/09/2019
2019 7719 Estatuts i bases reguladores BASES REGULADORES D´AJUTS ECONÒMICS EN CONCEPTE DE BEQUES 22/07/2019 31/07/2019 Pendent de fiscalitzar
2019 7827 Ajuts i beques d´atenció a la inclusió i cohesió social CONVOCATÒRIA D´AJUTS ECONÒMICS EN CONCEPTE DE BEQUES, CURS 2019-2020 23/07/2019 31/07/2019 Enviat a fiscalització
2019 3099 Selecció de personal per concurs-oposició Coordinador/a de Projectes Estratègics i Internacionals 18/03/2019 05/04/2019
2019 3089 Selecció de personal per concurs-oposició Programador/a Informàtic/a 2019 18/03/2019 04/04/2019
2018 9 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA PLE D´OCTUBRE DE 2018 11/10/2018 20/11/2018 Expedient Iniciat
2017 1 Projectes d´urbanització executius o totals Projecte d´urbanització del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d´alta tensió de FECSA 25/08/2017 19/03/2018
2018 2 Reglaments municipals Instrucció d´ús de béns municipals de titularitat municipal 20/02/2018 14/03/2018 Generar Notificació Interna

Documents

No s'han trobat documents