CAST  |  
Imagen de Bienvenida

ANUNCIOS

Buscar en ANUNCIOS

Expedients

Pot filtrar els expedients seleccionant el seu estat:

 
Any Codi Tipus Nom Data de Creació Data de Publicació Estat
2022 10370 Construcció / manteniment d´obres d´infraestructura i urbanització (entrada genèrica) Aprovacio avantprojecte ZBE 26/09/2022 29/09/2022
2022 9424 Construcció / manteniment d´obres d´infraestructura i urbanització (entrada genèrica) aprovació del projecte executiu per a l?adequació i millora de l?accessibilitat de les parades de la xarxa de bus urbà a Esplugues de Llobregat (Fase 3) 12/09/2022 29/09/2022
2018 3 Estatuts i bases reguladores Bases específiques reguladores de l´atorgament de subvencions, dpto. Cultura, adreçades a les activitats de Rua de Carnaval, any 2018 27/02/2018 14/03/2018
2020 7587 Constitució de consorcis Estatuts i Bases d´actuació Junta de Compensació polígon MP PGM de connexió del carrer de Manuel Florentín Pérez amb la Via Augusta - BIR AUGUSTA, SL 22/09/2020 08/02/2021
2022 10300 Construcció / manteniment d´obres d´infraestructura i urbanització (entrada genèrica) l?avantprojecte de l?ampliació del Pont d?Esplugues per a la interconnexió de la xarxa metropolitana de bicicletes (Bicivia) 23/09/2022 29/09/2022
2017 3 Modificacions dels plans especials urbanístics PE del Pavelló esportiu situat a l?avinguda Països Catalans, 50 - FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ 20/12/2017 22/06/2018
2020 3933 Reparcel·lacions urbanístiques i compensació (entrada genèrica) Projecte de reparcel.lació Via Augusta - Manuel Florentin - ENRIC BATLLE I DURAN (BATLLE I ROIG ARQUITECTES) 12/05/2020 04/03/2022
2017 1 Modificacions dels projectes d´urbanització executius o totals Projecte d´urbanització executiu de la Modificació Puntual de l´àmbit discontinu "Tres Molinos-PP Gall". LIDL SUPERMERCADOS 24/10/2017 11/07/2018
2021 12347 Projectes d´urbanització executius o totals Projecte d´Urbanització polígon d´actuació modificacio puntual del PGM connexió carrer Manuel Florentín Pérez amb la Via Augusta - BIR AUGUSTA, SL 13/10/2021 17/01/2022
2022 9635 Modificacions dels projectes d´urbanització executius o totals Projecte d?urbanització del camí de connexió del parc dels Torrents, entre l?àmbit nord i l?avinguda de Cornellà (antic bucle) d?Esplugues de Llobregat. 14/09/2022 29/09/2022
2022 6659 Padrons de taxes i preus públics (entrada genèrica) PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ DE LA TAXA PER PARADES DE MERCAT AMBULANT 2ON SEM. 2022 13/06/2022 29/07/2022 Verificació positiva

Documents

Nom Data de Publicació Evidències electròniques
Anunci BOP Funcionament "Bústia Ètica"- 1287/2022/7765 03/08/2022 10:34:56 Evidències
Anunci - 2500/2021/10703 29/09/2021 11:06:47 Evidències
Anunci - 1771/2020/3259 10/06/2020 10:50:10 Evidències
anunci modificació març 26/05/2020 09:58:51 Evidències
Anunci - 1771/2020/3259 27/03/2020 09:36:38 Evidències
Anunci - 2005/2020/758 13/02/2020 12:17:04 Evidències
Anunci - 1455/2020/35 21/01/2020 10:27:51 Evidències
Anunci - 1216/2019/12767 20/01/2020 10:03:42 Evidències
Edicte - 1619/2019/11414 02/12/2019 09:00:15 Evidències
Anunci - 2646/2019/10047 07/11/2019 11:38:04 Evidències
Publicació oficial (DOGC/BOP) - 1217/2019/7950 29/10/2019 11:27:09 Evidències
Publicació - 1411/2019/10922 22/10/2019 13:17:17 Evidències
Anunci modif. prov. 3 OF: OF2 (IVTM), OF4 (IBI) i OF13 (IAE) 18/10/2019 14:57:12 Evidències
Anunci - 2646/2019/10050 18/10/2019 10:11:28 Evidències
Anunci aprov. prov. Modif. Ord.12 20/09/2019 11:19:41 Evidències
Anunci aprov. prov. Modif. OF24 20/09/2019 11:18:25 Evidències
Anunci aprov. prov. Modif OF 15 19/08/2019 11:30:42 Evidències
Modificació de Crèdit Juliol 2019 25/07/2019 12:42:38 Evidències
Anunci Padró Taxa Mercats Ambulants - 2n semestre´19 24/07/2019 11:24:26 Evidències
ANUNCI COBRANÇA IAE 19/07/2019 11:48:24 Evidències
Edicte - 1640/2019/7584 19/07/2019 10:30:29 Evidències
Edicte - 1014/2019/7368 12/07/2019 09:10:24 Evidències
Anunci - 1032/2019/7217 11/07/2019 09:34:34 Evidències
Edicte - 1627/2019/4152 26/04/2019 10:18:27 Evidències
Anunci - 2005/2019/3490 15/04/2019 10:02:42 Evidències
Anunci - 1771/2019/3194 22/03/2019 09:50:23 Evidències
Anunci - 2703/2018/1 15/03/2019 14:26:43 Evidències
Anunci - 1217/2018/3 01/03/2019 14:31:03 Evidències
Anunci - 1216/2019/1208 28/02/2019 11:35:48 Evidències
Anunci - 1216/2019/1209 28/02/2019 11:32:23 Evidències
Anunci - 1217/2018/1 28/02/2019 10:00:23 Evidències
Anunci - 2005/2019/1181 14/02/2019 17:13:21 Evidències
Anunci - 1216/2019/311 11/01/2019 15:00:25 Evidències
Edicte - 1619/2018/1 27/11/2018 09:36:27 Evidències
Anunci - 1213/2018/6 22/10/2018 09:07:47 Evidències