CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Tablón Virtual

Buscar en Tablón Virtual

Seccions

Expedients

Pot filtrar els expedients seleccionant el seu estat:

 
Any Codi Tipus Nom Data de Creació Data de Publicació Estat
2022 7904 Expedients sancionadors lleus de procediment general M.A.R.L. Expte. 1357-2022-94 13/07/2022 28/09/2022
2022 7903 Expedients sancionadors lleus de procediment general A.G.G.A. Expte. 1357-2022-93 13/07/2022 27/09/2022
2022 8482 Expedients sancionadors greus de procediment general T.M.M.B. Expte. 1356-2022-188 27/07/2022 23/09/2022
2022 9231 Publicació d´anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d´anuncis de la corporació local AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT - PUBLICACIÓ D´EDICTE. 07/09/2022 07/09/2022 Expedient Iniciat
2021 14918 Selecció de personal per concurs-oposició Bases i convocatòria Promoció Interna 1 plaça Tècnic-a de Gestió 30/11/2021 20/07/2022
2022 4805 Reglaments municipals incorporar el procediment de selecció al conjunt de tràmits municipals en els que les persones físiques interessades s?han de relacionar obligatòriament de forma electrònica amb l?Ajuntament. 03/05/2022 13/07/2022
2022 7521 Processos selectius de personal (entrada genèrica) Aprovar Bases i convocatòria per a la mobilitat funcionarial temporal, mitjançant comissió de serveis, d´un/a Tècnic/a Superior de Dret. 06/07/2022 13/07/2022
2022 7132 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Borsa de treball de Tècnic/a d´Igualtat 22/06/2022 07/07/2022
2022 7136 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Borsa de treball de Tècnic/a de Ciutadania, Drets Civils i Infància 22/06/2022 07/07/2022
2022 4726 Selecció de personal per concurs-oposició 1 plaça d´agent de la policia local per mobilitat horitzontal 29/04/2022 03/06/2022
2022 4724 Selecció de personal per oposició 5 places d´agent de la policia local mitjançant oposició, any 2022. 29/04/2022 03/06/2022
2021 14916 Provisió de llocs de treball per concurs de mèrits i capacitats Bases i convocatòria del lloc de treball de Coordinador-a de Serveis Subalterns i Compres 30/11/2021 31/05/2022
2022 820 Selecció de personal per concurs-oposició Plaça de Tècnic/a de Gestió de la plantilla de personal funcionari/ària 24/01/2022 12/05/2022
2022 3029 Foment de l´empreneduria CONVOCATORIA DELS AJUTS PER L´AUTOOCUPACIÓ I PER AFAVORIR LA INSTAL·LACIÓ D?ACTIVITATS ECONÒMIQUES A ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 16/03/2022 05/05/2022 Pendent de fiscalitzar
2022 817 Provisió de llocs de treball per lliure designació Lloc de treball de Director/a de Projectes Estratègics i Internacionals 24/01/2022 10/03/2022
2022 816 Provisió de llocs de treball per lliure designació Lloc de treball de Director/a de la Unitat Tècnica de Contractació 24/01/2022 10/03/2022
2022 818 Provisió de llocs de treball per lliure designació Lloc de treball de Director/a del Servei de Projectes Urbans 24/01/2022 10/03/2022
2022 819 Provisió de llocs de treball per lliure designació Lloc de treball de Director/a del Servei Jurídic de Drets Socials, Civils i Ciutadania 24/01/2022 10/03/2022
2022 595 Selecció de personal per concurs-oposició Aprovar les bases i la convocatòria d´una plaça de Tècnic/a de Grau Superior (Periodista). 19/01/2022 27/01/2022 Generar Notificació Interna
2022 127 Ordenances fiscals Mod.Annex ord.12: reg. Preus Públics, epígrafs I.- SERV. ESPORTIUS i II.- INST. ESPORTIVES, epígrafs E) CEM LA PLANA i F) PISCINA M. DESC. PARC DELS TORRENTS 05/01/2022 26/01/2022
2022 395 Registre d´entrada de documents adreçats a altres administracions o organismes PEUE - REQUERIMENTS I LLISTES RESOLUCIONS 14/01/2022 14/01/2022 Expedient Iniciat
2021 15455 Estatuts i bases reguladores Bases reguladores de concessió de subvencions de concurrència no competitiva al personal de l´Ajuntament per accions formatives d´interés municipal, any 2021. 13/12/2021 21/12/2021
2021 8612 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Borsa de treball de mestre/a paleta. 09/07/2021 14/12/2021
2021 8610 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Borsa de treball d´operari/ària. 09/07/2021 14/12/2021
2021 8611 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Borsa de treball d´oficial d´instal·lacions. 09/07/2021 14/12/2021
2021 14488 Processos selectius de personal (entrada genèrica) Aprovar bases i convocatòria per proveir, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball de Tresorer/a per a la substitució de la titular. 22/11/2021 01/12/2021
2021 7579 Selecció de personal per concurs-oposició Bases i convocatòria per a la provisió mitjançant concurs oposició de 14 places de subaltern-a 15/06/2021 30/11/2021
2021 14358 Selecció de personal per concurs-oposició Proces de seleccio de dues places de Tecnic-a de Museus 19/11/2021 19/11/2021
2021 14359 Selecció de personal per concurs-oposició Proces de seleccio d´una plaça de Periodista 19/11/2021 19/11/2021
2021 14360 Selecció de personal per concurs-oposició Proces de seleccio d´una plaça de Tecnic-a de Cultura 19/11/2021 19/11/2021
2021 14361 Selecció de personal per concurs-oposició Proces de seleccio d´una plaça de Tecnic-a de Diversitat Ciutadana 19/11/2021 19/11/2021
2021 14362 Selecció de personal per concurs-oposició Proces de seleccio d´una plaça de Tecnic-a de la Construccio 19/11/2021 19/11/2021
2021 14363 Selecció de personal per concurs-oposició Proces de seleccio d´una plaça de Tecnic-a de Manteniment Vial 19/11/2021 19/11/2021
2021 14365 Selecció de personal per concurs-oposició Proces de seleccio d´una plaça de Tecnic-a de Promocio Economica i Mediacio 19/11/2021 19/11/2021
2021 14366 Selecció de personal per concurs-oposició Proces de seleccio d´una plaça de Tecnic-a de Seguretat i Serveis 19/11/2021 19/11/2021
2021 14367 Selecció de personal per concurs-oposició Proces de seleccio d´una plaça de Tecnic-a Informatic-a en Sistemes 19/11/2021 19/11/2021
2021 14368 Selecció de personal per concurs-oposició Proces de seleccio de dues places d´Oficial d´Instal·lacions 19/11/2021 19/11/2021
2021 13727 Processos selectius de personal (entrada genèrica) Aprovar les bases i la convocatòria per proveir, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball de Director/a de la UJA de Serveis Generals i Govern Obert. (codi:2402) 03/11/2021 18/11/2021
2021 14329 Processos selectius de personal (entrada genèrica) Aprovar les bases i la convocatòria per proveir, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball de Tècnic/a Jurista. 18/11/2021 18/11/2021 Expedient Iniciat
2021 2008 Selecció de personal per concurs-oposició Aprovació bases i convocatòria per a la provisió mitjançant concurs-oposició de 13 places d´auxiliar administratiu-va 01/03/2021 10/11/2021 Retornada tramitador
2021 7580 Selecció de personal per concurs-oposició Bases i convocatòria per a la provisió mitjançant concurs-oposició 1 plaça d´Economista 15/06/2021 27/10/2021
2021 3581 Selecció de personal per concurs-oposició Bases i convocatòria d´una plaça mobilitat horitzontal d´agent de la Policia Local 12/04/2021 07/10/2021
2021 10703 Retirada de vehicles abandonats Abandonament vehicle CT14RAJ 14/09/2021 29/09/2021
2021 8242 Estatuts i bases reguladores BASES REGULADORES D´AJUTS ECONÒMICS RELATIUS A L?IMPOST DE BÉNS IMMOBLES 02/07/2021 20/07/2021
2020 11190 Selecció de personal per concurs-oposició Bases concurs -oposició 2 places de Caporal-a, per promoció interna 23/11/2020 07/06/2021
2020 11193 Selecció de personal per concurs-oposició Bases i convocatòria per concurs-oposició d´ una plaça de Sergent-a, per promoció interna 23/11/2020 06/05/2021
2020 9008 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Borsa de treball Tècnic/a Informàtica 15/10/2020 25/03/2021
2021 160 Publicació d´anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d´anuncis de la corporació local OFICINA DEL JURAT DE L´AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA - PUBLICACIÓ D´ANUNCIS I EDICTES 11/01/2021 11/01/2021 Expedient en Fase de Instrucció
2020 10248 Foment de l´empreneduria SGGO BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS QUE ATORGA L´AJUNTAMENT D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT PEL FOMENT DE LA CREACIÓ D´OCUPACIÓ (CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D´ATUR) EN EL MARC DEL PLA DE RECONSTRUCCIÓ LOCAL -COVID-19 04/11/2020 17/12/2020 Pendent de fiscalitzar
2020 10996 Foment de l´empreneduria SGGO BASES REGULADORES PER A L?ATORGAMENT D?AJUTS PER A FOMENTAR EL TEIXIT COMERCIAL I DE SERVEIS DEL MUNICIPI. ESPLUGUES Comerç! 19/11/2020 10/12/2020 Pendent de fiscalitzar
2020 7272 Foment de l´empreneduria Bases Reguladores de les subvencions per a l´autoocupació , la creació de Pimes i iniciatives d´Economia Social (AMB) 15/09/2020 05/10/2020 Pendent de fiscalitzar
2020 6879 Foment de l´empreneduria SGGO BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER AFAVORIR LA INSTAL·LACIÓ D´ACTIVITATS ECONÒMIQUES A ESPLUGUES DE LLOBREGAT 03/09/2020 23/09/2020 Pendent de fiscalitzar
2020 6166 Estatuts i bases reguladores BASES REGULADORES D´AJUTS ECONÒMICS EN CONCEPTE DE BEQUES DEL CURS 2020-2021 19/07/2020 03/08/2020
2017 1 Projectes d´urbanització executius o totals Projecte d´urbanització del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d´alta tensió de FECSA al sector Finestrelles 25/08/2017 19/03/2018
2018 2 Reglaments municipals Instrucció d´ús de béns municipals de titularitat municipal 20/02/2018 14/03/2018 Generar Notificació Interna

Documents

Nom Data de Publicació Evidències electròniques
Anunci valoracio entrevista, merits i final 29/06/2022 10:49:24 Evidències
Edicte - 2946/2021/14486 16/05/2022 14:38:42 Evidències
Bases - 2992/2021/8242 20/07/2021 20:22:34 Evidències
Anunci aprov. def. TAULER - 1216/2020/11966 25/02/2021 09:16:56 Evidències