CAT  |  
Imagen de Bienvenida

Tablón Virtual

Buscar en Tablón Virtual

Secciones

Expedientes

Puede filtrar los expedientes seleccionando su estado:

 
Año Código Tipo Nombre Fecha de Creación Fecha de Publicación Estado
2018 1669 Expedients sancionadors greus de procediment general S.M.C.Z. Expte. 1356-2018-326 31/07/2019 21/01/2020
2019 9750 Expedients sancionadors greus de procediment general L.A.R.B. Expte. 1356-2019-116 27/09/2019 21/01/2020
2020 35 Plantilla del personal Modificació de Plantilla i Relació de Llocs de Treball Gener 2020. 03/01/2020 20/01/2020
2019 7463 Expedients sancionadors lleus de procediment general F.A.G.P. Expte. 1357-2019-45 15/07/2019 16/01/2020
2019 10238 Expedients sancionadors lleus de procediment general G.R.G. Expte. 1357-2019-121 08/10/2019 16/01/2020
2020 232 Publicació d´anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d´anuncis de la corporació local AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR - PUBLICACIÓ D´EDICTE 10/01/2020 10/01/2020 Expedient Iniciat
2019 11446 Ocupacions de la via pública per a la venda de material pirotècnic AUTORITZACIONS ESTABLIMENTS VENDA MATERIAL PIROTÈCNIC EXERCICI 2020 29/10/2019 17/12/2019
2019 6534 Selecció de personal per concurs-oposició 1 plaça Enginyer/a Tècnic/a Agrícola 17/06/2019 17/09/2019
2019 7719 Estatuts i bases reguladores BASES REGULADORES D´AJUTS ECONÒMICS EN CONCEPTE DE BEQUES 22/07/2019 31/07/2019 Pendent de fiscalitzar
2019 7827 Ajuts i beques d´atenció a la inclusió i cohesió social CONVOCATÒRIA D´AJUTS ECONÒMICS EN CONCEPTE DE BEQUES, CURS 2019-2020 23/07/2019 31/07/2019 Enviat a fiscalització
2010 13 Cartes de serveis Expedient de prova notificacions electròniques 10/04/2019 23/04/2019
2019 3099 Selecció de personal per concurs-oposició Coordinador/a de Projectes Estratègics i Internacionals 18/03/2019 05/04/2019
2019 3089 Selecció de personal per concurs-oposició Programador/a Informàtic/a 2019 18/03/2019 04/04/2019
2018 208 Selecció de personal per concurs-oposició Bases i convocatòria per a la provisió d´11 places d?agent de la policia local de la plantilla de funcionaris, mitjançant concurs oposició lliure. 08/10/2018 13/03/2019
2018 9 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA PLE D´OCTUBRE DE 2018 11/10/2018 20/11/2018 Expedient Iniciat
2017 1 Projectes d´urbanització executius o totals Projecte d´urbanització del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d´alta tensió de FECSA 25/08/2017 19/03/2018
2018 2 Reglaments municipals Instrucció d´ús de béns municipals de titularitat municipal 20/02/2018 14/03/2018 Generar Notificació Interna

Documentos

No se han encontrado documentos