CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Tablón Virtual

Buscar en Tablón Virtual

Seccions

Expedients

Pot filtrar els expedients seleccionant el seu estat:

 
Any Codi Tipus Nom Data de Creació Data de Publicació Estat
2018 223 Expedients sancionadors greus de procediment general Expedient de OGCC (D.M.J.) 21/11/2018 11/04/2019
2018 205 Expedients sancionadors greus de procediment general Expedient de OGCC (M.S.G.R.) 24/10/2018 08/04/2019
2019 3099 Selecció de personal per concurs-oposició Coordinador/a de Projectes Estratègics i Internacionals 18/03/2019 05/04/2019
2019 2042 Organització de concursos i premis 9a Nit dels Premis El Pont d?Esplugues 21/02/2019 05/04/2019
2019 3089 Selecció de personal per concurs-oposició Programador/a Informàtic/a 2019 18/03/2019 04/04/2019 Pendent de fiscalitzar
2019 2773 Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva CONVOCATÒRIA CONCURS SUBVENCIONS CARNAVAL, any 2019 12/03/2019 03/04/2019
2019 1791 Retirada de vehicles abandonats Abandonament vehicle B4688XD 14/02/2019 29/03/2019 Expedient Iniciat
2019 2991 Gestió de fires i/o parades RGE APROVACIÓ DE LES NORMES DE FUNCIONAMENT DE FIRESPLUGUES 2019 15/03/2019 27/03/2019
2019 1762 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA DEL PLE DE FEBRER DE 2019 13/02/2019 20/03/2019 Expedient Iniciat
2019 232 Gestió de fires i/o parades PLEC DE BASES I CONVOCATÒRIA PARADES MERCAT DE PAGÈS 09/01/2019 13/03/2019 Enviat a fiscalització
2019 1331 Organització de concursos i premis Aprovació de les bases reguladores, convocatòria i premis relatius als X Jocs Florals d?Esplugues de Llobregat 04/02/2019 15/02/2019
2018 271 Selecció de personal per concurs-oposició 1 plaça d?Educador/a social 16/11/2018 15/01/2019
2018 270 Selecció de personal per concurs-oposició 3 places de tècnic/a d?ocupació 16/11/2018 15/01/2019
2018 269 Selecció de personal per concurs-oposició 4 places de treballador/a social de la plantilla de personal laboral 16/11/2018 15/01/2019
2018 293 Selecció de personal per concurs-oposició Tècnic/a Comunicació Digital 20/11/2018 10/12/2018
2018 9 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA AL PLE D´OCTUBRE DE 2018 11/10/2018 20/11/2018 Expedient Iniciat
2018 187 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció plaça tècnic/a vinculat al lloc tècnic/a d´Alcaldia 20/07/2018 09/11/2018
2018 208 Selecció de personal per concurs-oposició Bases i convocatòria per a la provisió d´11 places d?agent de la policia local de la plantilla de funcionaris, mitjançant concurs oposició lliure. 08/10/2018 02/11/2018
2018 1 Processos selectius de personal Lletrat/ada 2018 25/09/2018 09/10/2018
2018 2 Processos selectius de personal Programador/a informàtic/a 2018 25/09/2018 09/10/2018
2018 18 Activitats per al suport i la dinamització de l´empresa PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE L´ESPAI "ESPLUGUES COWORKING" 13/06/2018 06/07/2018
2017 1 Projectes d´urbanització executius o totals Projecte d´urbanització del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d´alta tensió de FECSA 25/08/2017 19/03/2018
2018 2 Reglaments municipals Instrucció d´ús de béns municipals de titularitat municipal 20/02/2018 14/03/2018 Generar Notificació Interna

Documents

No s'han trobat documents