CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Tablón Virtual

Buscar en Tablón Virtual

Seccions

Expedients

Pot filtrar els expedients seleccionant el seu estat:

 
Any Codi Tipus Nom Data de Creació Data de Publicació Estat
2018 8 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA AL PLE DE SETEMBRE DE 2018 14/09/2018 15/10/2018 Expedient Iniciat
2018 114 Expedients sancionadors greus de procediment general Expedient de OGCC (A.F.L.) 24/07/2018 11/10/2018
2018 135 Expedients sancionadors greus de procediment general Expedient de OGCC (M.S.A.) 02/08/2018 11/10/2018
2018 158 Retirada de vehicles abandonats Abandonament del vehicle 1601FPY 27/09/2018 10/10/2018 Expedient Iniciat
2018 46 Expedients sancionadors greus de procediment general Expedient de OGCC (M.V.V.) 14/05/2018 09/10/2018
2018 24 Expedients sancionadors lleus de procediment general Expedient de OGCC (Y.J.M.) 12/06/2018 09/10/2018
2018 1 Processos selectius de personal Lletrat/ada 2018 25/09/2018 09/10/2018
2018 2 Processos selectius de personal Programador/a informàtic/a 2018 25/09/2018 09/10/2018
2018 5 Ordenances municipals Creació Comissió d?estudi encarregada de redactar el text de l?avantprojecte d?Ordenança per a la regulació de bicicletes al Parc Natural de la Serra de Collserola. 05/09/2018 02/10/2018
2018 54 Expedients sancionadors molt greus de procediment general Expedient de OGCC (V.R.C.) 12/09/2018 01/10/2018
2018 2 Cartipàs municipal Nomenament membre Junta de Govern Local 17/09/2018 27/09/2018
2018 187 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció plaça tècnic/a vinculat al lloc tècnic/a d´Alcaldia 20/07/2018 18/09/2018
2018 7 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA AL PLE DE JULIOL DE 2018 10/07/2018 17/09/2018 Expedient Iniciat
2018 20 Foment de l´empreneduria RGE. PROPOSTA D´APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SOL·LICITUD I LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A EMPRESES DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ. AMB 2018-2019. 23/07/2018 03/08/2018
2018 18 Activitats per al suport i la dinamització de l´empresa PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE L´ESPAI "ESPLUGUES COWORKING" 13/06/2018 06/07/2018
2017 1 Projectes d´urbanització executius o totals Projecte d´urbanització del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d´alta tensió de FECSA 25/08/2017 19/03/2018
2018 2 Reglaments municipals Instrucció d´ús de béns municipals de titularitat municipal 20/02/2018 14/03/2018 Generar Notificació Interna
2018 1 Provisió de llocs de treball per lliure designació PROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A D?URBANISME 31/01/2018 22/02/2018
2018 1 Provisió de llocs de treball per concurs de mèrits i capacitats PROCÉS DE PROVISIÓ DE LLOC DE COORDINADOR/A ADMIN.ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 31/01/2018 08/02/2018
2017 53 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció intern 3 caporals de la Policia Local 20/12/2017 12/01/2018
2017 28 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció 2 agents de la Policia Local 22/11/2017 18/12/2017
2017 27 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció d´enginyer tècnic 21/11/2017 18/12/2017
2017 29 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció tècnic/a Gestió i Promoció Econòmica 22/11/2017 30/11/2017
2017 3 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Borsa de treball d´operari/ària 24/10/2017 17/11/2017
2017 2 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Borsa de treball d´Aux. Adv. 23/10/2017 14/11/2017

Documents

No s'han trobat documents