CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Tablón Virtual

Buscar en Tablón Virtual

Expedients

Pot filtrar els expedients seleccionant el seu estat:

 
Any Codi Tipus Nom Data de Creació Data de Publicació Estat
2017 10 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA PLE DE NOVEMBRE DE 2017 13/11/2017 13/12/2017 Expedient Iniciat
2017 161 Expedients sancionadors greus de procediment general Expedient de OGCC (J.D.S.) 10/10/2017 07/12/2017
2017 139 Expedients sancionadors greus de procediment general Expedient de OGCC (A.S.S.) 04/10/2017 07/12/2017
2017 3 Horaris comercials AUTORITZACIÓ OBERTURA MERCAT AMBULANT 17/11/2017 04/12/2017
2017 1 Plans de protecció civil especials Document únic de Protecció Civil municipal (DUPROCIM) d´Esplugues de Llobregat. 02/11/2017 01/12/2017
2017 9 Ocupacions de la via pública per a la venda de material pirotècnic AUTORITZACIONS DELS ESTABLIMENTS DE VENDA O COMERCIALITZACIÓ AL PÚBLIC DE MATERIAL PIROTÈCNIC. 22/11/2017 01/12/2017
2017 29 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció tècnic/a Gestió i Promoció Econòmica 22/11/2017 30/11/2017 Expedient Iniciat
2017 13 Modificacions de crèdit del pressupost general Modificació crèdit pressupostos novembre 16/11/2017 24/11/2017 Expedient Iniciat
2017 1 Pressupost general Pressupost 2018 16/11/2017 23/11/2017 Expedient Iniciat
2017 3 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Borsa de treball d´operari/ària 24/10/2017 17/11/2017 Expedient Iniciat
2017 2 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Borsa de treball d´Aux. Adv. 23/10/2017 14/11/2017 Expedient en Fase de Instrucció
2017 3 Modificacions de les ordenances fiscals PROPOSTA D´ACORD DE MODIFICACIÓ DE PREUS PUBLICS - OF 12 II iNSTAL.LACIONS ESPORTIVES E) COMPLEX ESPORTIU MPAL LA PLANA 06/10/2017 31/10/2017
2017 2 Modificacions de les ordenances fiscals PROPOSTA D´ACORD DE MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM 8, EX 2018 06/10/2017 31/10/2017 Generar Notificació Interna
2017 2 Publicació d´anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d´anuncis de la corporació local ANUNCI SUBHASTA AGENCIA TRIBUTÀRIA 26/10/2017 26/10/2017 Expedient Iniciat
2017 3 Publicació d´anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d´anuncis de la corporació local ANUNCI SUBHASTA AGENCIA TRIBUTARIA 26/10/2017 26/10/2017 Expedient Iniciat
2017 1 Modificacions de les ordenances fiscals PROPOSTA D´ACORD DE MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES PER A L´EXERCICI 2018 06/10/2017 23/10/2017

Documents

Nom Data de Publicació Evidències electròniques
Anunci - 1334/2017/8 04/12/2017 13:02:01 Evidències
Anunci - 1334/2017/6 28/11/2017 09:58:39 Evidències
Anunci - 1334/2017/7 27/11/2017 11:17:32 Evidències