CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Tablón Virtual

Buscar en Tablón Virtual

Seccions

Expedients

Pot filtrar els expedients seleccionant el seu estat:

 
Any Codi Tipus Nom Data de Creació Data de Publicació Estat
2019 1331 Organització de concursos i premis Aprovació de les bases reguladores, convocatòria i premis relatius als X Jocs Florals d?Esplugues de Llobregat 04/02/2019 15/02/2019 Pendent de fiscalitzar
2019 1642 Llicències ambientals (annex II.1, II.2) INSTITUT CATALA DE LA SALUT 11/02/2019 14/02/2019 Expedient Iniciat
2019 1640 Llicències ambientals (annex II.1, II.2) INSTITUT CATALA DE LA SALUT 11/02/2019 14/02/2019 Expedient Iniciat
2019 700 Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva CONVOCATÒRIA CONCURS GENERAL SUBVENCIONS, Àmbit d´Acció Social i Ciutadania i Departament Comerç, any 2019 21/01/2019 13/02/2019
2018 161 Expedients sancionadors greus de procediment general Expedient de OGCC (R.J.L.R.) 12/09/2018 12/02/2019
2019 1465 Publicació d´anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d´anuncis de la corporació local AJUNTAMENT DE VILADECANS - PUBLICACIÓ D´ANUNCI I EDICTES 07/02/2019 07/02/2019 Expedient Iniciat
2019 920 Expedients sancionadors molt greus de procediment general A.I.S.M. Expte. 1358-2019-2 24/01/2019 07/02/2019
2018 11 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA AL PLE DE DESEMBRE DE 2018 13/12/2018 22/01/2019 Expedient Iniciat
2018 271 Selecció de personal per concurs-oposició 1 plaça d?Educador/a social 16/11/2018 15/01/2019
2018 270 Selecció de personal per concurs-oposició 3 places de tècnic/a d?ocupació 16/11/2018 15/01/2019
2018 269 Selecció de personal per concurs-oposició 4 places de treballador/a social de la plantilla de personal laboral 16/11/2018 15/01/2019
2018 293 Selecció de personal per concurs-oposició Tècnic/a Comunicació Digital 20/11/2018 10/12/2018
2018 9 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA AL PLE D´OCTUBRE DE 2018 11/10/2018 20/11/2018 Expedient Iniciat
2018 187 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció plaça tècnic/a vinculat al lloc tècnic/a d´Alcaldia 20/07/2018 09/11/2018
2018 208 Selecció de personal per concurs-oposició Bases i convocatòria per a la provisió de 3 places d?agent de la policia local de la plantilla de funcionaris, mitjançant concurs oposició lliure. 08/10/2018 02/11/2018
2017 53 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció intern 3 caporals de la Policia Local 20/12/2017 11/10/2018
2018 1 Processos selectius de personal Lletrat/ada 2018 25/09/2018 09/10/2018
2018 2 Processos selectius de personal Programador/a informàtic/a 2018 25/09/2018 09/10/2018
2018 18 Activitats per al suport i la dinamització de l´empresa PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE L´ESPAI "ESPLUGUES COWORKING" 13/06/2018 06/07/2018
2017 1 Projectes d´urbanització executius o totals Projecte d´urbanització del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d´alta tensió de FECSA 25/08/2017 19/03/2018
2018 2 Reglaments municipals Instrucció d´ús de béns municipals de titularitat municipal 20/02/2018 14/03/2018 Generar Notificació Interna

Documents

Nom Data de Publicació Evidències electròniques
Ordenança - 1217/2018/1 13/02/2019 12:43:26 Evidències
Anunci - 1217/2018/1 13/02/2019 12:38:26 Evidències