CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Tablón Virtual

Buscar en Tablón Virtual

Seccions

Expedients

Pot filtrar els expedients seleccionant el seu estat:

 
Any Codi Tipus Nom Data de Creació Data de Publicació Estat
2018 213 Expedients sancionadors greus de procediment general Expedient de OGCC (M.V.V.) 14/11/2018 11/12/2018
2018 293 Selecció de personal per concurs-oposició Tècnic/a Comunicació Digital 20/11/2018 10/12/2018
2018 160 Expedients sancionadors greus de procediment general Expedient de OGCC (S.M.C.Z.) 12/09/2018 05/12/2018
2018 156 Expedients sancionadors greus de procediment general Expedient de OGCC (J.F.L.) 12/09/2018 30/11/2018
2018 141 Expedients sancionadors greus de procediment general Expedient de OGCC (J.V.A.) - COMMUTACIÓ 02/08/2018 30/11/2018
2018 27 Expedients sancionadors lleus de procediment general Expedient de OGCC (M.I.C.M.) 14/06/2018 30/11/2018
2018 1 Modificacions de les ordenances municipals Creacció Comissió Convivència Ciutadana 07/11/2018 28/11/2018 Generar Notificació Interna
2018 3 Plans de protecció civil especials PLÀNOL DE DELIMITACIÓ FRANGES EXTERIORS PROTECCIÓ D´INCENDIS FORESTALS I DOCUMENT D´ACOMPANYAMENT. 22/10/2018 27/11/2018
2018 9 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA AL PLE D´OCTUBRE DE 2018 11/10/2018 20/11/2018 Expedient Iniciat
2018 187 Retirada de vehicles abandonats Abandonament del vehicle C1908BVJ 09/11/2018 14/11/2018 Expedient Iniciat
2018 208 Selecció de personal per concurs-oposició Bases i convocatòria per a la provisió de 3 places d?agent de la policia local de la plantilla de funcionaris, mitjançant concurs oposició lliure. 08/10/2018 02/11/2018
2018 3 Ordenances municipals Ordenança de venda no sedentària 25/04/2018 31/10/2018 Generar Notificació Interna
2018 74 Baixes i modificacions de parades dels mercats ambulants RGE PROPOSTA D´APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER A L´ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARADES ALS MERCATS DE VENDES NO SEDENTÀRIES 15/10/2018 30/10/2018
2018 1 Processos selectius de personal Lletrat/ada 2018 25/09/2018 09/10/2018
2018 2 Processos selectius de personal Programador/a informàtic/a 2018 25/09/2018 09/10/2018
2018 187 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció plaça tècnic/a vinculat al lloc tècnic/a d´Alcaldia 20/07/2018 18/09/2018
2018 18 Activitats per al suport i la dinamització de l´empresa PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE L´ESPAI "ESPLUGUES COWORKING" 13/06/2018 06/07/2018
2018 1 Provisió de llocs de treball per concurs de mèrits i capacitats PROCÉS DE PROVISIÓ DE LLOC DE COORDINADOR/A ADMIN.ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 31/01/2018 21/06/2018
2017 1 Projectes d´urbanització executius o totals Projecte d´urbanització del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d´alta tensió de FECSA 25/08/2017 19/03/2018
2017 2 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Borsa de treball d´Aux. Adv. 23/10/2017 15/03/2018
2018 2 Reglaments municipals Instrucció d´ús de béns municipals de titularitat municipal 20/02/2018 14/03/2018 Generar Notificació Interna
2018 1 Provisió de llocs de treball per lliure designació PROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A D?URBANISME 31/01/2018 22/02/2018
2017 29 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció tècnic/a Gestió i Promoció Econòmica 22/11/2017 24/01/2018
2017 53 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció intern 3 caporals de la Policia Local 20/12/2017 12/01/2018
2017 28 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció 2 agents de la Policia Local 22/11/2017 18/12/2017
2017 27 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció d´enginyer tècnic 21/11/2017 18/12/2017

Documents

Nom Data de Publicació Evidències electròniques
Anunci - 2340/2018/84 03/12/2018 10:14:12 Evidències