CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Tablón Virtual

Buscar enTablón Virtual

Expedients

Pot filtrar els expedients seleccionant el seu estat:

 
Any Codi Tipus Nom Data de Creació Data de Publicació Estat
2017 224 Expedients sancionadors greus de procediment general Expedient de OGCC (BRYAN GARCIA SUÑE) 02/11/2017 21/11/2017
2017 204 Expedients sancionadors greus de procediment general Expedient de OGCC (GABRIELA NEUMAIER) 30/10/2017 21/11/2017
2017 3 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Borsa de treball d´operari/ària 24/10/2017 17/11/2017 Expedient Iniciat
2017 184 Expedients sancionadors greus de procediment general Expedient de OGCC (MARIA ISABEL FERNANDEZ MASSONS) 24/10/2017 17/11/2017
2017 2 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Borsa de treball d´Aux. Adv. 23/10/2017 14/11/2017 Expedient en Fase de Instrucció
2017 13 Contractacions d´obres per procediment obert Àrees de joc infantil de la plaça Gandhi 24/07/2017 13/11/2017
2017 3 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA PLE D´OCTUBRE 2017 17/10/2017 13/11/2017 Expedient Iniciat
2017 5 Publicació d´anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d´anuncis de la corporació local EDICTE AJUNTAMENT DE GELIDA 08/11/2017 09/11/2017 Expedient Iniciat
2017 16 Activitats per al suport i la dinamització de l´empresa Proposta de modificació del document ?Règim de funcionament del Servei Esplugues Coworking? 30/10/2017 09/11/2017 Expedient Iniciat
2017 1 Selecció de personal per concurs-oposició Procés selectiu de tècnic/a de Recusos Humans. 12/07/2017 09/11/2017
2017 4 Publicació d´anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d´anuncis de la corporació local Edicte resolució declaració hereu abintestat Sr. Pedro Domingo Julio a favor de la Generalitat de Catalunya 07/11/2017 07/11/2017 Expedient Iniciat
2017 1 Horaris comercials Limitació horari obertura botigues a l´abast i altres. Novembre 31/10/2017 06/11/2017
2017 3 Modificacions de les ordenances fiscals PROPOSTA D´ACORD DE MODIFICACIÓ DE PREUS PUBLICS - OF 12 II iNSTAL.LACIONS ESPORTIVES E) COMPLEX ESPORTIU MPAL LA PLANA 06/10/2017 31/10/2017
2017 2 Modificacions de les ordenances fiscals PROPOSTA D´ACORD DE MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM 8, EX 2018 06/10/2017 31/10/2017 Generar Notificació Interna
2017 2 Publicació d´anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d´anuncis de la corporació local ANUNCI SUBHASTA AGENCIA TRIBUTÀRIA 26/10/2017 26/10/2017 Expedient Iniciat
2017 3 Publicació d´anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d´anuncis de la corporació local ANUNCI SUBHASTA AGENCIA TRIBUTARIA 26/10/2017 26/10/2017 Expedient Iniciat
2017 1 Modificacions de les ordenances fiscals PROPOSTA D´ACORD DE MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES PER A L´EXERCICI 2018 06/10/2017 23/10/2017
2017 2 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA PLE DE SETEMBRE 2017 27/09/2017 18/10/2017 Expedient Iniciat

Documents

No s'han trobat documents