CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Tablón Virtual

Buscar en Tablón Virtual

Expedients

Pot filtrar els expedients seleccionant el seu estat:

 
Any Codi Tipus Nom Data de Creació Data de Publicació Estat
2018 1 Provisió de llocs de treball per lliure designació PROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A D?URBANISME 31/01/2018 22/02/2018 Expedient Iniciat
2018 30 Retirada de vehicles abandonats Vehicle abandonat publicació 1884BKK 14/02/2018 20/02/2018 Expedient Iniciat
2018 1 Padrons de taxes i preus públics PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ DE LA TAXA PER PARADES DE MERCAT AMBULANT 1R SEM. 2018 25/01/2018 14/02/2018
2018 1 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA PLE DE GENER 2018 13/02/2018 13/02/2018 Expedient Iniciat
2017 57 Baixes per inscripció indeguda o caducitat del permís de residència de persones estrangeres BAIXES CADUCITAT ESTRANGERS NO COMUNITARIS SENSE TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENT. 26/10/2017 12/02/2018
2018 1 Provisió de llocs de treball per concurs de mèrits i capacitats PROCÉS DE PROVISIÓ DE LLOC DE COORDINADOR/A ADMIN.ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 31/01/2018 08/02/2018 Expedient Iniciat
2017 2 Selecció de personal per concurs-oposició Procés selectiu de lletrat/ada 20/07/2017 29/01/2018
2017 1 Manuals de procediments Informe-Proposta d´aprovació de la INSTRUCCIÓ DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ DE DESPESES I INGRESSOS. 12/12/2017 16/01/2018
2018 1 Modificacions de les ordenances fiscals PROPOSTA D´ACORD DE MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 08/01/2018 12/01/2018
2017 53 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció intern 3 caporals de la Policia Local 20/12/2017 12/01/2018 Expedient Iniciat
2017 28 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció 2 agents de la Policia Local 22/11/2017 18/12/2017
2017 27 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció d´enginyer tècnic 21/11/2017 18/12/2017 Expedient Iniciat
2017 29 Selecció de personal per concurs-oposició Procés de selecció tècnic/a Gestió i Promoció Econòmica 22/11/2017 30/11/2017
2017 3 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Borsa de treball d´operari/ària 24/10/2017 17/11/2017 Expedient Iniciat
2017 2 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Borsa de treball d´Aux. Adv. 23/10/2017 14/11/2017 Expedient en Fase de Instrucció

Documents

Nom Data de Publicació Evidències electròniques
Anunci - 1334/2017/4 22/02/2018 10:56:48 Evidències
Anunci - 1334/2018/3 22/02/2018 10:37:06 Evidències
Anunci - 1334/2018/2 16/02/2018 12:43:38 Evidències