CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Tablón Virtual

Buscar en Tablón Virtual

Seccions

Expedients

Pot filtrar els expedients seleccionant el seu estat:

 
Any Codi Tipus Nom Data de Creació Data de Publicació Estat
2019 13628 Expedients sancionadors greus de procediment general A.J.L.Q. Expte. 1356-2019-230 06/02/2020 17/03/2020
2019 7566 Expedients sancionadors greus de procediment general M.M.V. Expte. 1356-2019-93 18/07/2019 17/03/2020
2020 1521 Expedients sancionadors lleus de procediment general P.C.A. Expte. 1357-2020-4 07/02/2020 17/03/2020
2019 245 Baixes i modificacions de parades dels mercats ambulants RGE PROPOSTA D´APROVACIÓ DE LES BASES I SEGONA CONVOCATÒRIA PER L´ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARADES ALS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA. 09/01/2019 06/03/2020
2020 1939 Llicències i permisos d´ocupació temporal de la via pública PARADES VENDA DE ROSES RAMBLA VERGE DE LA MERCE - SANT JORDI 2020. 17/02/2020 06/03/2020
2020 735 Selecció de personal per concurs-oposició 4 places agent de la Policia local 21/01/2020 05/03/2020 Pendent de fiscalitzar
2020 200 Estatuts i bases reguladores BASES REGULADORES DE L?ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L?AJUNTAMENT D?ESPLUGUES, ANY 2020 09/01/2020 04/03/2020 Pendent de fiscalitzar
2020 600 Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva CONVOCATÒRIA CONCURS GENERAL SUBVENCIONS, any 2020 17/01/2020 04/03/2020 Pendent de fiscalitzar
2020 2005 Expedients personals Nomenament personal eventual 18/02/2020 04/03/2020
2019 6534 Selecció de personal per concurs-oposició 1 plaça Enginyer/a Tècnic/a Agrícola 17/06/2019 17/09/2019
2019 7719 Estatuts i bases reguladores BASES REGULADORES D´AJUTS ECONÒMICS EN CONCEPTE DE BEQUES 22/07/2019 31/07/2019 Pendent de fiscalitzar
2019 7827 Ajuts i beques d´atenció a la inclusió i cohesió social CONVOCATÒRIA D´AJUTS ECONÒMICS EN CONCEPTE DE BEQUES, CURS 2019-2020 23/07/2019 31/07/2019 Enviat a fiscalització
2019 3099 Selecció de personal per concurs-oposició Coordinador/a de Projectes Estratègics i Internacionals 18/03/2019 05/04/2019
2019 3089 Selecció de personal per concurs-oposició Programador/a Informàtic/a 2019 18/03/2019 04/04/2019
2018 9 Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques RESPOSTES A LA CIUTADANIA PLE D´OCTUBRE DE 2018 11/10/2018 20/11/2018 Expedient Iniciat
2017 1 Projectes d´urbanització executius o totals Projecte d´urbanització del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d´alta tensió de FECSA 25/08/2017 19/03/2018
2018 2 Reglaments municipals Instrucció d´ús de béns municipals de titularitat municipal 20/02/2018 14/03/2018 Generar Notificació Interna

Documents

No s'han trobat documents