CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Verificar Documents

Servei de Verificació de documents de l Ajuntament dEsplugues de Llobregat.

Els documents que podeu verificar amb aquesta opció porten signatura electrònica reconeguda. Es a dir, signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut emès per l'Agència Catalana de Certificació i generada emprant un dispositiu segur, per la qual cosa, d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, s'equipara a la signatura manuscrita en relació amb les dades consignades en paper. El Codi de Verificació Electrònica consisteix en un conjunt de caràcters que identifiquen de forma única qualsevol dels documents electrònics que es generin a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Aquest codi es troba imprès en cadascun dels documents. Si el document és vàlid, se li oferirà també la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.